ژیان زانكۆن

بەشێوەیەکی گشتی

دەرچوون

وەرگرتنی بڕوانامە

ماستەر

ماستەر

سهنتهرى زمان

باشترین خزمەتگوزاریەکان
ژیان دهگۆڕین.......ههرجاره و قوتابیهك

ئهمهش به مامهڵهكردن لهگهڵ قوتان دهبێت به پشت بهست به پاڵپشتیكردن و ئاراستهكردن چڕ و بهردهوام ، ئێمه یارمهن قوتان دهدهین له بهدهستهێنان سهركهوتن له رووى كهسى وئهو پسپۆڕى و پڕۆفیشناڵ بوونهى كه بهدوایدا دهگهڕێن.وهك زانكۆ جهخت لهسهرسهركهوتن قوتان دهكهینهوه له رن ئهنجامدان تاقیكردنهوهى وهرگرتن بۆ مسۆگهركردن شوێن گونجاو.بۆى له رووى پڕۆگرامى بهردهست و تێچووى پێویست و پاڵپشن ئهكادیمى

About Our University

Stratford University is committed to delivering quality education to students in Kurdistan, Iraq. This initiative is part of the University vision to deliver project-centric, career-focused education globally. The University has established a residential presence in Kurdistan. 

Education Services

Education Services is responsible for providing critical services in support of education at the American Stratford University.

International Hubs

American Stratford University will use its location in an outward-looking international port city of Erbil to advance further as an international academic institution, defying the boundaries of academic fields and embodying the ideal of harmony in theory and practice.

Our Instructional Focus

Programs are directed toward specific instructional goals coupled with small class size. All curricula, presentations, supportive reference materials, and student-teacher interactions are collectively driven by this strategy.

Our Communication

Effective use of communication reinforces the instructional message. Creative seating arrangements and small group projects are used to encourage student to student and student to teacher interaction. Programs are structured to cultivate an environment of teamwork.

Video Tour in Stratford

Take a tour in Startford and you will find the best university in the state. The video will take you to every places in this university.

Benefits
Self Development
Why Stratford?
High Demand Programs

AMERICAN STRATFORD UNIVERSITY HAS FAST-TRACK PROGRAMS THAT GIVE YOU THE KNOWLEDGE AND SKILLS DEMANDED BY TODAY’S EMPLOYERS
American Stratford University provides the knowledge and skills that are in demand and puts you on the fast-track to the job you desire. American Stratford’s flexible scheduling allows you to attend class in a way that accommodates your busy schedule. Finally, American Stratford has the systems in place to process your benefits efficiently and painlessly.

American Stratford University offers accelerated degree programs for those who wish to start their careers quickly.
We offer placement assistance to help you transition to your new career. This assistance is available while you are still enrolled as a student. Most students find a full-time position prior to graduation.

• Affordable Tuition
• High-Quality Education
• Spouse Programs
• Waived Administrative Fees for Students Using Tuition Assistance
• No cost for books!
• Learning Management System

American Stratford University awards degrees in a number of high demand fields including business administration, Oil and Gas Management, Accounting computer information systems, Cybersecurity, telecommunication.

New Student Orientation

Student Orientation, held before the beginning of each semester, is the key to successful matriculation. It not only gives new students the opportunity to meet and network with university officials, but to also understand different university policies, procedures, and available opportunities. The welcome center has an open-door policy, students can drop by anytime during the business hours to receive assistance.

Tutoring Services & Academic Support

American Stratford University offers tutoring services and academic support to all students. There is no charge to students for tutoring services. The Student Service Centers are staffed by professional and peer tutors who provide tutoring on a one-to-one or group study basis. Each center provides assistance in a diverse range of subjects which include English, math, specific areas of study, and academic skills development.

News & Updates

Read All News